Bestuur

Het bestuur van ATV Út Ein bestaat uit:

Harm Bouma, voorzitter


Hanneke van der Mei, penningmeester


Lysbert Wiegersma, algemeen bestuurslid


Wil Ramaker-de Boer, algemeen bestuurslid


Albert Huitema, algemeen bestuurslid en
per 2023 secretaris


Contact met de bestuursleden kan via
het contactformulier
Powered by Weer1.com

Onze sponsoren

  • Kapsalon Figaro